Začiatok školského roka

Vedenie Základnej školy s materskou školou Nitrica oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 (utorok) o 9,00 hod. na školskom dvore. Slávnostnému otvoreniu školského roka bude predchádzať svätá omša v Rímskokatolíckom kostole sv. Michala v Nitrici so začiatkom o 8,00 hod.
Tešíme sa na Vás.

_______________________________________________________________

Oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania

OBEC   N I T R I C A

 

Vás pozýva na

 

oslavy 70. výročia

Slovenského národného povstania

 

dňa 31. augusta 2014

 

s nasledovným programom:

Viac »

_______________________________________________________________

Cykloturistický výlet

Obec Nitrica

pri príležitosti 70. výročia SNP

 

organizuje cykloturistický výlet.

 

Trasa vedie prevažne poľnými  a lesnými cestami krásnou prírodou cez obce Nitrica, Zemianske Kostoľany, Chalmová, Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany, Skačany, Hradište, Dolné Vestenice a späť do Nitrice.

 

Zraz účastníkov: 29. augusta 2013 o 10,00 hod. pred

                      Obecným úradom NITRICA

Viac »

_______________________________________________________________

Dotazník bytov

Vážení občania,

dlhodobým zámerom obce Nitrica v rámci jej rozvojového programu je realizovať výstavbu nájomných bytov s finančným príspevkom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Samotnú realizáciu plánujeme v areáli Základnej školy s materskou školou Nitrica. Výstavba je zahrnutá tiež v návrhu dodatku Územného plánu obce Nitrica.

Viac »

_______________________________________________________________

Pozvánka na XXII. ročník futbalového turnaja o “Putovný pohár starostu Obce Nitrica In Memoriam Ivana Sányho”

Obecný úrad Nitrica a TJ Družstevník Nitrica
vás pozývajú na XXII. ročník futbalového turnaja

o “Putovný pohár starostu Obce Nitrica In Memoriam Ivana Sányho”

29.júna 2014 o 13:00 hodine

Viac »

_______________________________________________________________

Úspechy našich žiakov

Naše úspechy.

ZŠ s MŠ Nitrica sa ako plnoorganizovaná škola s malým počtom žiakov zaraďuje na posledné miesta v okrese, ale svojimi výsledkami stojí na miestach popredných. Opäť sme raz mali možnosť zviditeľniť sa a dokázať kvalitu a úroveň nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 v predmete Slovenský jazyk a literatúra skončila naša škola z 29. škôl okresu Prievidza na krásnom 2. mieste a v predmete Matematika na 4. mieste. Veľké poďakovanie za dennodenne odvádzanú kvalitnú prácu, námahu a vynaložené úsilie patrí učiteľom, ktorí sa deväť rokov podieľali na výchove a vzdelávaní našich žiakov, ale najmä tým, ktorí rozvíjali ich poznatky v testovaných predmetoch. Individuálny prístup ku každému žiakovi, ľudskosť, ale aj moderné vyučovacie prostriedky sú veľkou devízou, ktorú naša škola úročí každým rokom viac. A vidieť to nielen na úrovni dosahovaných výsledkov žiakov, ale tiež na ich narastajúcom počte.

Na letné prázdniny tak odchádzame s hrdosťou a pocitom dobre vykonanej práce. Tešíme sa, že v novom školskom roku nás bude zasa o čosi viac a že sa nám tak postupne podarí splniť podmienky ministerstva o minimálnom počte žiakov v triedach.

 

                                               riaditeľka školy

_______________________________________________________________

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Nitrica, dňa 25.06.2014

OBECNÝ ÚRAD – N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom, že dňa 25. 06. 2014 o 19,00 hodine

sa koná

verejné zasadnutie

 

O B E C N É H O

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU

Viac »

_______________________________________________________________

Výsledky tohtoročného testovania žiakov 9. ročníka

V matematike deviataci na hornej Nitre zaostávajú, ale nie všetci

V škole v Ráztočne vidia za dobrými výsledkami v testovaní aj nižší počet žiakov v triede.

HORNÁ NITRA. Deviataci v prievidzskom regióne sú lepší v slovenskom jazyku a literatúre ako v matematike. Potvrdili to aj výsledky tohtoročného Testovania 9.

V oboch predmetoch najhoršie v rámci okresu dopadli žiaci zo Základnej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej, ktorá navštevuje veľa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac »

_______________________________________________________________

Základná škola s materskou školou Nitrica príjme do pracovného pomeru …

Základná škola s materskou školou Nitrica príjme do pracovného pomeru v šk. roku 2014/2015 učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 Aprobácia: matematika

Nástup: 01.09.2014

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Pracovný úväzok: 23 hodín (plný 100%)

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní  zasielajte  do 20.6.2014 na adresu:

ZŠ s MŠ Nitrica č.41, 972 22 Nitrica

Kontakt: zsnitrica@gmail.com, t.č.: 046/5497102, 0908704127

_______________________________________________________________

Súťažné popoludnie pre deti

Komisia kultúry, mládeže a športu

 pri Obecnom úrade v Nitrici oznamuje,

že dňa 6. júna 2014 t.j. v piatok

od 17,00 hodiny do 18,00 hodiny

na ihrisku TJ poriada pre deti

 súťažné popoludnie.

Pozýva všetky deti, ktoré majú chuť súťažiť a zabaviť sa.

Čaká ich aj sladká odmena.

_______________________________________________________________

Vyhľadávač
September 2014
P U S Š P S N
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Slideshow
Get the Flash Player to see the slideshow.
Anketa

Páči sa Vám novovybudované centrum obce ?

Loading ... Loading ...
Počet návštevníkov

dnes:

40

celkovo:

25619

online:

1

počítané od: 06.08.2009